Kniha

Jestliže za jeden den přečteš p stran, tak knihu budeš číst 24 dní. Pokud by si přečetl každý den o 10 stran více, tak by si knihu přečetl za 16 dní.
Kolik stran má kniha?

Správná odpověď:

n =  480

Postup správného řešení:


24p=n
(p+10)·16=n


24·p=n
(p+10)·16=n

n-24p = 0
n-16p = 160

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
n-24p = 0
8p = 160


p = 160/8 = 20
n = 0+24p = 0+24 · 20 = 480

n = 480
p = 20

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: