Kniha

Jana četla knihu tak, že přečetla 30 stran denně. Ivan denně přečetl 34 stran a přečetl ji o dva dny dříve než Jana. Kolik stran má kniha?

Správná odpověď:

n =  510

Postup správného řešení:

n=30 2 34/(3430)=510

n = 30 d; n = 34 ( d-2)

n = 30·d
n = 34·( d-2)

30d-n = 0
34d-n = 68

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
34d-n = 68
30d-n = 0

Řádek 2 - 30/34 · Řádek 1 → Řádek 2
34d-n = 68
-0,12n = -60


n = -60/-0,11764706 = 510
d = 68+n/34 = 68+510/34 = 17

d = 17
n = 510

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: