Kniha

Alena přečetla knihu rychlostí 15 stran za den. Kdyby četla dvakrát rychleji, měla by knihu přečtenou o 4 dny dříve. Kolik stran měla kniha?

Správná odpověď:

n =  120

Postup správného řešení:


15 x = n
30 (x-4) = n

15·x = n
30·(x-4) = n

n-15x = 0
n-30x = -120

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
n-15x = 0
-15x = -120


x = -120/-15 = 8
n = 0+15x = 0+15 · 8 = 120

n = 120
x = 8

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: