Součet 22

Součet i podíl dvou čísel se rovná 10. Která čísla to jsou?

Správná odpověď:

a =  9,0909
b =  0,9091

Postup správného řešení:


a+b = 10
a = 10b

a+b = 10
a = 10•b

a+b = 10
a-10b = 0

a = 100/11 ≐ 9.090909
b = 10/11 ≐ 0.909091

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

Související a podobné příklady:

 • Podíl a součet
  numbers2 Podíl dvou čísel jsou 4, jejich součet je 75. Urči obě čísla.
 • Součet 10
  eq222 Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla
 • Součet dvou čísel
  seq_sum Součet 17 různých přirozených čísel je 154. Určete součet dvou největších z nich.
 • Prosím,
  numbers2 Prosím, napiš číslo 140 jako součet dvou čísel, jejichž podíl jsou 3.
 • Čísla roku 2016
  2016_hny Součet tří po sobě jdoucích celých čísel je 2016. Která čísla to jsou?
 • Čísla
  third Součet dvou čísel je 1. Urči obě čísla, pokud víš, že polovina prvního se rovná třetině druhého čísla.
 • Rozdíl dvou čísel
  squares2 Rozdíl dvou čísel je 20. Jsou to celé kladné číslo větší než nula. První číslo umocněné na jednu polovinu se rovná druhému číslu. Určete obě čísla.
 • Součin 10
  plusminus Součin dvou čísel lišících se o 4 se nezmění, když větší číslo o 2 zmenšíme a menší číslo o jednu zvětšíme. Která to jsou čísla?
 • Deset členů
  seq_sum Součet prvních 10 členů aritmetické posloupnosti je 120. Jaký bude součet, pokud diference zmenší o 2?
 • Spočti
  calculator Podíl čísel 28 a 7 zvětši o součin čisel 246 a 0,001
 • Součet 26
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Urči tato čísla.
 • Součet
  eq222 Součet druhých mocnin dvou po sobě bezprostředně následujících přirozených čísel je 1201. Určitě tato čísla.
 • Házíme
  dices2 Házíme dvěma kostkami A. - jaká je pravděpodobnost že součet padlých čísel je nejvýše 4 B. - je alespoň 10 C. - je dělitelný 5?
 • Součet tří čísel
  numbers34 Součet tří čísel, z nichž každé je o 10% větší než předcházející, je 662. Urči daná čísla.
 • Liché čísla
  1234 Součet čtyř za sebou jdoucích lichých čísel je 240. Ktérá to jsou čísla?
 • Sum-log
  complex_log Součet dvou čísel je 32, součet jejich logaritmů (dekadických) je 2,2. Určitě tato čísla.
 • Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.