Súčet

Súčet aj podiel dvoch čísel sa rovná 10. Ktoré čísla to sú?

Správna odpoveď:

a =  9,0909
b =  0,9091

Postup správneho riešenia:


a+b = 10
a = 10b

a+b = 10
a = 10•b

a+b = 10
a-10b = 0

a = 100/11 ≐ 9.090909
b = 10/11 ≐ 0.909091

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

 • Čísla
  numbers Súčet dvoch čísel je nula. Štvrtina prvého sa rovná polovici druhého. Ktoré sú to čísla?
 • Podiel
  numbers2 Podiel dvoch čísel sú 4, ich súčet je 75. Urči obe čísla.
 • Sucet 24
  eq1 Súčet čísel je 878. Ak väčšie číslo vydelíme menším, dostaneme podiel 6 zo zvyškom 17. Ktoré sú to čísla?
 • Súčet dvoch čísel
  squares2 Súčet dvoch čísel je 48. 12,5% z prvého čísla sa rovná presne 4.Určte obe tieto čísla.
 • Súčet dvoch čísel
  number-2 Súčet dvoch čísel sa rovná 840. Prvé číslo tvorí 40 % druhého čísla. Určte obidve čísla.
 • Tri čísla
  2016_hny Súčet troch po sebe idúcich celých čísel je 2016. Ktoré čísla to sú?
 • Súčet dvoch čísel
  numbers Súčet dvoch čísel je 110. Prvé číslo tvorí 900% druhého čísla. Určte obe tieto čísla.
 • Súčet dvoch čísel
  numbers2 Súčet dvoch čísel je 13. Tretina prvého čísla je tri. Aké sú to čísla ?
 • Súčet 39
  numbers Súčet dvoch za sebou idúcich nepárnych čísel je 184. Ktoré sú to čísla?
 • Rozdiel dvoch čísel
  squares2 Rozdiel dvoch čísel je 20. Sú to celé kladné čísla vačšie ako nula. Prvé číslo umocnené na jednu polovicu sa rovná druhému číslu. Určte obe čísla.
 • Čísla 17
  eq222 Súčet dvoch čísel je 46. Platí že 2 násobok prvého je o jedna väčší ako tri pätiny druhého. Aké sú to čísla?
 • Číslo
  numbers2 Sucet dvoch desatinnych cisel, z ktorych jedno je o 3,2 väcsie ako druhe, je 52,78.Vypocitaj väcsie z tychto cisel
 • Súčet dvoch čísel
  Sum Súčet dvoch čísel je 52,5. Prvé číslo tvorí 75% druhého čísla. Určte obe čísla.
 • Po sebe
  progression Súčet 10 po sebe idúcich čísel je 105. Určte, o ktoré čísla ide (napíš prvé a posledné).
 • Dve čísla 8
  fractal Súčet dvoch čísel je 1. Určite obe čísla Ak viete že polovica prvého sa rovná jednej sedmine druhého čísla.
 • Súčet 38
  eq222 Súčet druhých mocnín dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich prirodzených čísel je 1201. Určite tieto čísla.
 • Číslo
  numbers Číslo sa skladá z dvoch číslic. Súčet číslic je 11. Ak sú číslice zamenené, pôvodné číslo sa zvýši o 9. Nájdite pôvodné číslo