Kalkulačka delenie desatinných čísel5,2 / 0,5 = 10,4

Kroky výpočtu

 1. Delenie: 5,2 / 0,5 = 10,4
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s desatinnými číslami, celými číslami, zlomkami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými desatinnými číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť desatinné čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka desatinných čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť desatinné čísla.

Desatinné čísla v slovných úlohách:

 • Činiteľe 2
  Vypočítajte druhého činiteľa, ak jeden činiteľ je ,0,8 a výsledný súčin je 8
 • Pošta
  Balík z USA na Slovensko stojí 5,3 €. Balík zo Slovenska do USA stojí 49 €. Vypočítajte koľko krát je Slovenská pošta drahšia ako americká.
 • Prezident
  Prezident Slovenska zarobí mesačne € 7844 mesačne. Koľko krát viacej zarobí ako Eliškyna mamička s platom €612? 15,3.2014 sú prezidentské voľby, kde sa rozhodne kto bude takmer bezpracne 5 rokov poberať plat;)
 • Lidl kalkulačka
  Nechceme robiť reklamu nemenovanému obchodnému reťazcu. Ale ponúka relatívne kvalitnú vedecko-technickú kalkulačku OLYMPIA 8510S so 115 funkciami za 3,09 Eur. Vypočítajte koľko eurocentov v prepočte stojí jedna funkcia tejto kalkulačky. Veríme že si buď t
 • Na výlete
  Na výlete bolo viac ako 55 deti, ale menej ako 65 deti. Do skupín po 7 by sa dali rozdeliť ale do skupín po 8 už nie. Koľko detí bolo na výlete?
 • Fliaše
  Hmotnosť 17 fliaš je 91,7 kg. Akú má hmotnosť 1 fľaša?
 • Koľkokrát 5
  Koľkokrát je štvrtina osminy menšia ako tretina šestiny?
 • Rovnobežník - strana
  Vypočítaj dĺžku strany rovnobežníka, ktorého obsah je 175 dm2 a výška na danú stranu meria 24,2 dm.
 • Percentá nad 100%
  Koľko je 114% zo 130? Aký význam majú percentá nad 100%?
 • Iks 3
  Akým číslom sme delili číslo 55, ak podiel je 9,16 a zvyšok 0,04 ?
 • Spočítaj
  Podiel čísel 12 a 4 zväčši o súčin čisel 194 a 0,1
 • Spolumajitelia
  Tri spolumajitelia stavebnej firmy si zárobok z jednej zákazky rozdelili v pomere 3:6:7. Každý z nich pritom dostal sumu v celých korunách. Jeden z nich na zákazke zarobil 86450 Kč. Aký bol celkový zárobok tejto zákazky?
 • Na koľko 2
  Na koľko častí musím rozdeliť úsečku, ktorej krajné body sú obrazy čísel 0 a 1 na číselnej osi, aby sa dali zobraziť: tri pätiny, štyri sedminy, päť osmín a šesť šestín
 • Kniha
  Vypočítajte hrúbku listu zbierky príkladov z matematiky, ak je hrubá 4,87 cm a má 451 strán.
 • Farmár
  Farmár obrába 317 ha ornej pôdy a zvyšných 25% tvoria lúky a pasienky. Koľko pôdy vlastní farmár?
 • Neznámy otáznik
  Nájdi číslo ktoré nahradí otáznik: 1,4 : ? = - 6
 • Nekoneční desetinný rozvoj
  Určite, ktorá číslica je na 1000. mieste za desatinnou čiarkou v desatinnom rozvoji čísla - zlomku 9/28.


slovné úlohy - viacej »