Kalkulačka sčítanie reálnych číselKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s reálnymi číslami, prirodzenými, celými, racionálnymi a aj iracionálnymi číslami. Zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými reálnymi číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť reálne čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka reálnych čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť reálne čísla.

-3 / 2 + pi/2 = 0,07079632679

Kroky výpočtu

  1. Delenie: -3 / 2 = -1,5
  2. Ludolfovo číslo pí; π ≐ 3,14159265
  3. Delenie: 3,14159265 / 2 = 1,57079633
  4. Sčítanie: výsledok kroku č. 1 + výsledok kroku č. 3 = -1,5 + 1,57079633 = 0,07079633