Kalkulačka sčítanie reálnych čísel-3 / 2 + pi/2 = 0,07079632679

Kroky výpočtu

 1. Delenie: -3 / 2 = -1,5
 2. Ludolfovo číslo pí; π ≐ 3,14159265
 3. Delenie: 3,14159265 / 2 = 1,57079633
 4. Sčítanie: výsledok kroku č. 1 + výsledok kroku č. 3 = -1,5 + 1,57079633 = 0,07079633
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s reálnymi číslami, prirodzenými, celými, racionálnymi a aj iracionálnymi číslami. Zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými reálnymi číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť reálne čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka reálnych čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť reálne čísla.

Reálne čísla v slovných úlohách:

 • Čísla 11
  numbers2_27 Koľko sú 2/3 zo súčtu čísel (0,10) a (-5,3)?
 • Sčítance 9
  numbers_49 Vypočítajte druhého sčítanca, ak viete, že jeden sčítanec je -124,6 a vysledny súčet je (-200).
 • Bla bla
  numbers_49 Vypočitaj rozdiel súčtu čísel 1,04 a 0,56 a sučinu čísel k nim opačných.
 • Výrazy
  five Urči hodnoty nasledujúcich výrazov: a) 32-(-4) b) 4-321 c) -32-7
 • Skratka
  direct_route Predstavte si, že idete ku kamarátovi po rovnej ceste. Tá cesta má dĺžku 170 metrov. Potom zahnete doprava a pôjdete ďalších 1000 metrov a ste u kamaráta. Otázka znie, o koľko bude kratšia cesta, keď pôjdete priamou cestou cez pole?


slovné úlohy - viacej »