Najväčší spoločný deliteľ kalkulačkaNSD(96, 15) = 3


96 = 25×3
15 = 3×5
NSD = 3

96 / 3 = 32

15 / 3 = 5

Čo je NSD?

Najväčší spoločný deliteľ (NSD) z dvoch alebo viacerých celých čísel (aspoň jedno z nich nie je nula), je najväčšie prirodzené číslo, ktoré delí čísla bezo zvyšku.

Pozrite aj deliteľov čísel 3, 15, 96.

Príklady na NSDslovné úlohy - viacej »