Premena ft (stôp) za sekundu na ft (stopy) za minútu, ft/s na ft/min.

Koeficientom premeny je 60; teda 1 ft (stopa) za sekundu = 60 ft (stôp) za minútu. Inými slovami údaj v ft/s násobíme 60 aby sme dostali údaj v ft/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft/s je koľko ft/min? alebo premeňte ft/s na ft/min. Prepočet ft/s na ft/min.

Výsledok premeny:

1 ft/s = 60 ft/min

1 ft (stopa) za sekundu je 60 ft (stôp) za minútu.


ft/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)