Matematicky

Matematicky zapíš súčet druhých mocnín čísel 7 a -3, vypočítaj

Výsledok

x =  58

Riešenie:

x=72+(3)2=58x=7^2 + (-3)^2=58Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napíš v desiatkovej sústave skrátený aj rozvinutý zápis týchto čísel: a) štyritisíc sedemdesiat deväť b) päťsto jeden tisíc šesťsto desať c) deväť miliónov dvadsať šesť
 2. Vypočítajte 15
  numbers Vypočítajte súčet, ak je jeden sčítanec 2728, druhý je o 530 väčší ako prvý a tretí je o 275 menší ako prvý.
 3. Podiel záporných mocnín
  pocitace Určte výsledok príkladu: ?
 4. Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 5. Dvojčleny
  two_persons K dvojčlenu ? pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.
 6. Výraz
  exp_12 Určte hodnotu výrau: (27^-1)·93
 7. Výraz
  vyraz Určite hodnotu výrazu pre a = -1, b =2: x=b - 2a - ab y=a3 - b2 - 2ab z=a2 b3 - a3 b2 w=a + b + a3 - b2
 8. Štvornásobok
  powers_2 Štvornásobok čísla 2 na 17 je číslo?
 9. Záporna mocnina
  powers_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 214:218.
 10. Štyri pätiny
  fractions_2 Koľko sú 4/5 zo súčtu čísel (-4,95) a (-11,05) ?
 11. Autobus
  bus27_6 v autobuse bolo x ľudí. Na prvej zastávke pristúpil dvojnásobok tohto počtu a na druhej 5 ľudí vystúpilo. Koľko ľudí zostalo v autobuse?
 12. Štvrtina 2
  zlomky_11 Štvrtina z čísla 72 je . ..
 13. Úsečka
  line Dá sa skonštruovať úsečka, ak poznáme z nej: center
 14. Medovníky
  honey_cakes Janko zdobil 22 medovníkov, Anička o 8 viac. Koľko medovníkov ozdobila Anička?
 15. Dosadenie do výrazu-vzorca
  fun3_6 Dosaď za premenné a urči hodnotu výrazu: a) x+y+2x-3y. x=1,y = 2 b) a+5b-a+4b. a=8,b=-8 c) mn-5mn+6mn. M=-3,n=-4 d) k+10m+5k-6m+13km. k=1,m=0
 16. Centy
  eura_4 Adam ma o 30 centov viac ako Beata. Beata ma 45 centov. Kolko centov ma Adam?
 17. Teplomer
  teplomer_29 Rano o 8:00 ukazoval teplomer vonkajšiu teplotu 16,7 stupňa o dve hodiny stúpla o 2,6 stupňa aku teplotu sme mali o 10:00?