Približne 4

Približne koľko metrov štvorcových papiera treba na výrobu knihy so 500 stranami, ktorá má rozmery 29,7 cm a 21 cm (tlačí sa na obidve strany papiera.

Správna odpoveď:

S =  15,6 m2

Postup správneho riešenia:

a=29,7 cm b=21 cm  n=500/2=250  S1=a b=29,7 21=106237=623,7 cm2 S2=n S1=250 623,7=155925 cm2  S=S2 m2=S2:10000  m2=155925:10000  m2=15,6 m2=15,6 m2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: