Dolní a horní ohraničení

Pro výpočet dolního a horního ohraničení zadejte údaje oddělené čárkou (nebo mezerou, tabulátorem, středníkem, novým řádkem apod..). Například: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Co je dolní a horní ohraničení?

Dolní ohraničení je "dolní mez" a horní ohraničení je "horní mez" dat; data ležící mimo těchto definovaných mezí lze považovat za mimořádnou (chybnou) hodnotu.

LF = Q1 - 1.5 * IQR
UF = Q3 + 1.5 * IQR


kde Q1 a Q3 je dolní a horní kvartil a IQR je interkvartilním rozpětí.

Jak zadat data jako frekvenční tabulku?

Jednoduše. Nejprve napište data-prvky (oddělené např. mezerou, čárkou...) pak napište f: a dále pište četnosti (frekvenci) jednotlivých dat. Každý prvek dat musí mít určenou frekvenci, tj. počet vložených čísel před a po f: se musí rovnat. Například:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Jak zadat zgrupené data?

Seskupeny údaje jsou údaje tvořeny agregací individuálních dat do skupin tak, že se rozložení četnosti těchto skupin slouží k analýze dat.

skupinafrekvence
10-205
20-3010
30-4015
Tyto seskupeny data vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Jak zadat data jako kumulatívni frekvenční tabulku?

Podobně jako jednoduchá frekvenční tabulka, ale namísto: napište cf: na druhém řádku. Například:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulativní frekvence se vypočítává přičtením každé frekvence z tabulky rozdělení frekvence k součtu jejích předchůdců. Poslední hodnota se vždy rovná součtu pro všechna data, protože všechny frekvence již byly přidány k předchozímu součtu

Příklady a úkoly ze statistiky:slovní úlohy - více »