Normální rozdělení kalkulačka

Zadejte střední hodnotu (průměr), standardní odchylku a od-do body. Kalkulačka spočítá plochu (=pravděpodobnost) normálního rozdělení křivky.

Vložte následující parametry:

a
a

Výsledek:

Plocha (pravděpodobnost) = 0

Normální rozložení neboli Gaussovo rozdělení (podle Carla Friedricha Gausse) je jedno z nejdůležitějších rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny. Je důležité ve statistice a je často používáne v přírodních a společenských vědách reprezentující reálné náhodné proměnné, jejichž distribuce nejsou známa. Normálně rozložení je někdy neformálně nazývané zvonová (bell) křivka.

více informacíNormální rozdělení příklady:slovní úlohy - více »