Odpovídající 49373

Dotázaní respondenti odpověděli na otázku o jejich průměrné čisté měsíční mzdě. Uvedené odpovědi jsou v tis. €: 0,40; 0,60; 0,55; 0,68; 0,63; 0,70; 0,65; 0,75; 0,91; 0,63; 0,38; 0,39; 0,38; 0,74; 1,25; 1,10; 1,30; 1,15; 1,18; 1,13; 1,15; 1,19; 1,21. Pomocí χ² testu dobré shody zjistěte, zda náhodná veličina ξ odpovídající tomuto souboru má normální rozdělení nebo ne.

Uvažujte 5 stejně dlouhých intervalů. Určete hodnotu testovací statistiky a kritický obor.

Správná odpověď:

x =  0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: