Respondenti - chí kvadrát

Opýtaní respondenti odpovedali na otázku o ich priemernej čistej mesačnej mzde. Uvedené odpovede sú v tis. €: 0,40; 0,60; 0,55; 0,68; 0,63; 0,70; 0,65; 0,75; 0,91; 0,63; 0,38; 0,39; 0,38; 0,74; 1,25; 1,10; 1,30; 1,15; 1,18; 1,13; 1,15; 1,19; 1,21. Pomocou χ² testu dobrej zhody zistite, či náhodná veličina ξ odpovedajúca tomuto súboru má normálne rozdelenie alebo nie.

Uvažujte 5 rovnako dlhých intervalov. Určte hodnotu testovacej štatistiky a kritický obor.

Správna odpoveď:

x =  0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: