Normálne rozdelenie kalkulačka

Zadajte strednú hodnotu (priemer), štandardnú odchýlku a od-do body. Kalkulačka spočíta plochu (=pravdepodobnosť) normálneho rozdelenia krivky.

Vložte nasledovné parametre:

a
a

Výsledok:

Plocha (pravdepodobnosť) = 0

Normálne rozloženie alebo Gaussova rozdelenie (podľa Carla Friedricha Gaussa) je jedno z najdôležitejších rozdelení pravdepodobnosti spojitej náhodnej veličiny. Je dôležité v štatistike a je často používané v prírodných a spoločenských vedách reprezentujúce reálne náhodné premenné, ktorých distribúcia nie sú známa. Normálne rozloženie je niekedy neformálne nazývané zvonová(bell) krivka.

viac informáciíNormálne rozdelenie príklady:slovné úlohy - viacej »