Pravoúhlý trojúhelník kalkulačka - výsledek
Prosím zadejte dvě vlastnosti pravoúhlého trojúhelníku

Znám symboly: a, b, c, A, B, v, S, o, r, R


Zadané odvěsna b.

Pravoúhlý různostranný trojúhelník.

Strany: a = 4,23435972404   b = 15,8   c = 16,35773636505

Obsah trojúhelníku: S = 33,44554181993
Obvod trojúhelníku: o = 36,39109608909
Semiperimeter (poloobvod): s = 18,19554804454

Úhel ∠ A = α = 15° = 0,26217993878 rad
Úhel ∠ B = β = 75° = 1,3098996939 rad
Úhel ∠ C = γ = 90° = 1,57107963268 rad

Výška trojúhelníku: va = 15,8
Výška trojúhelníku: vb = 4,23435972404
Výška trojúhelníku: vc = 4,08993409126

Těžnice: ta = 15,94111679747
Těžnice: tb = 8,96328871238
Těžnice: tc = 8,17986818252

Poloměr vepsané kružnice: r = 1,8388116795
Poloměr opsané kružnice: R = 8,17986818252

Souřadnice vrcholů: A[16,35773636505; 0] B[0; 0] C[1,09657355951; 4,08993409126]
Těžiště: T[5,81876997485; 1,36331136375]
Souřadnice středu kružnice opsané: U[8,17986818252; 0]
Souřadnice středu vepsané kružnice: I[2,39554804454; 1,8388116795]

Vnější úhly trojúhelníku:
∠ A' = α' = 165° = 0,26217993878 rad
∠ B' = β' = 105° = 1,3098996939 rad
∠ C' = γ' = 90° = 1,57107963268 rad

Vypočítat další trojúhelník
Jak jsme vypočítali tento trojúhelník?

Výpočet trojúhelníku probíhá ve dvou fázích. První fáze je taková, že ze vstupních parametrů se snažíme vypočítat všechny tři strany trojúhelníku. První fáze probíhá různě pro různé zadané trojúhelníky. Druhá fáze je vlastně výpočet ostatních charakteristik trojúhelníku (z již vypočtených stran, proto SSS), jako jsou úhly, plocha, obvod, výšky, těžnice, poloměry kružnic atd. Některé vstupní vstupní údaje vedou i ke dvěm až třem správným řešením trojúhelníku (např. pokud je zadaný obsah trojúhelníku a dvě strany - výsledkem je typicky ostroúhlý a tupoúhlý trojúhelník).

1. Zadané vstupní údaje: odvěsna b

2. Z vypočítáme úhel β:

α+β+90°=180° β=90°α=90°15°=75°

3. Z odvěsny b vypočítáme přeponu c:

4. Z přepony c vypočítáme odvěsnu a:


Nyní, když víme délky všech tří stran trojúhelníku, trojúhelník je jednoznačně určen. Dále proto výpočet je stejný a dopočítají se další jeho vlastnosti - výpočet trojúhelníku ze známých tří stran SSS.

5. Obvod trojúhelníku je součtem délek jeho tří stran

6. Poloviční obvod trojúhelníku

Poloviční obvod trojúhelníku (semiperimeter) je polovina z jeho obvodu. Poloviční obvod trojúhelníku se ve vzorcích pro trojúhelníky často vyskytuje tak, že mu byl přidělen samostatný název (semiperimeter - poloobvod - s). Trojúhelníková nerovnost říká, že nejdelší délka strany trojúhelníku musí být menší než semiperimeter.

s=o2=36.392=18.2

7. Obsah trojúhelníku

8. Výpočet výšek pravoúhlého trojúhelníku z jeho obsahu.

9. Výpočet vnitřních úhlů trojúhelníku - základní použití sinus funkce

10. Poloměr vepsané kružnice

Vepsaná kružnice v trojúhelníku je kružnice (kruh), který se dotýká každé jeho strany. Všechny trojúhelníky mají vepsanou kružnici a její střed vždy leží uvnitř trojúhelníku. Střed vepsané kružnice je průsečík tří os vnitřních úhlů (průsečík bisektorov). Součin poloměru vepsané kružnice a semiperimetru (poloviny obvodu) trojúhelníku je jeho plocha.

S=rs r=Ss=33.4518.2=1.84

11. Poloměr opsané kružnice

Opsaná kružnice trojúhelníku je kružnice, která prochází všemi vrcholy trojúhelníku. Střed opsané kružnice je bod, ve kterém se protínají osy stran trojúhelníku.

12. Výpočet těžnic

Těžnice (medián) trojúhelníku je úsečka spojující vrchol se středem protější strany. Každý trojúhelník má tři těžnice a všechny se vzájemně protínají v těžišti trojúhelníku. Těžiště rozděluje těžnice na části v poměru 2: 1, přičemž těžiště je dvakrát blíže ke středu strany jako protilehlý vrchol. Apolloniusovu větu používáme pro výpočet délky těžnic z délek jeho stran.


Vypočítat další trojúhelník