Géčka

Vypočtěte jaké přetížení (násobek tíhového zrychlení g = 9,81 m/s2) vzniká pokud automobil při čelní srážce rovnoměrně zpomalí z rychlosti 111 km/h na 0 km/h na dráze 1,2 m.

Správná odpověď:

G =  40,4 g

Postup správného řešení:

s=21at2=1,2 m 2s=at2  a=ΔtΔv  v=at=t2s=111 km/h=30,833 m/s  t=v2s=30,83321,2=0,0778378 s a=v/t=30,833/0,0778378=396,123 m/s2 G=a/g=40,4 gNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: