Vypočítejte 6830

Vypočítejte výslednou rychlost obou vozidel po havárii auta o hmotnosti m1 = 1,5 t jedoucího rychlostí 100 km/ha kamionu o hmotnosti m2 = 40 tun jedoucího rychlostí 90 km/h, pokud se jedná o čelní havárii.

Vypočítejte přetížení působící na osobní auto, pokud ke změně rychlosti došlo v době t= 50 milisekund.

Správná odpověď:

v =  -83,1325 km/h
g =  103,7108 g

Postup správného řešení:

m1=1,5 t kg=1,5 1000  kg=1500 kg m2=40 t kg=40 1000  kg=40000 kg v1=100 km/h m/s=100:3,6  m/s=27,77778 m/s v2=90 km/h m/s=90:3,6  m/s=25 m/s  h1+h2 = 0 m1 v1 + m2 v2 = (m1+m2)v  v3=m1+m2m1 v1+m2 v2=1500+400001500 9250+40000 (25)=249575023,0924 m/h  v=v3 km/h=v3 3,6  km/h=(23,0924) 3,6  km/h=83,133 km/h=836900 km/h=83,1325 km/h
g0=9,81 m/s2 t=50 103=0,05 s a=(v1v3)/t=(92502495750)/2011017,4029 m/s2 g=a/g0=1017,4029/9,81=103,7108 gNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte statistickou kalkulačku?
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Chcete proměnit jednotku hmotnosti?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: