Náraz kamiónu

Vypočítajte výslednú rýchlosť oboch vozidiel po havárií auta s hmotnosťou m1 = 1,5 t idúceho rýchlosťou 100 km/h a kamiónu s hmotnosťou m2 = 40 ton idúceho rýchlosťou 90 km/h, ak sa jedná o čelnú haváriu.

Vypočítajte preťaženie pôsobiace na osobné auto, ak k zmene rýchlosti došlo v čase t= 50 milisekúnd.

Správna odpoveď:

v =  -83,1325 km/h
g =  103,7108 g

Postup správneho riešenia:

m1=1,5 t kg=1,5 1000  kg=1500 kg m2=40 t kg=40 1000  kg=40000 kg v1=100 km/h m/s=100:3,6  m/s=27,77778 m/s v2=90 km/h m/s=90:3,6  m/s=25 m/s  h1+h2 = 0 m1 v1 + m2 v2 = (m1+m2)v  v3=m1+m2m1 v1+m2 v2=1500+400001500 9250+40000 (25)=249575023,0924 m/h  v=v3 km/h=v3 3,6  km/h=(23,0924) 3,6  km/h=83,133 km/h=836900 km/h=83,1325 km/h
g0=9,81 m/s2 t=50 103=0,05 s a=(v1v3)/t=(92502495750)/2011017,4029 m/s2 g=a/g0=1017,4029/9,81=103,7108 gNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Dr Math
vzdávame česť a ďakujeme za všetko našej pani učiteľke Ingrid Paulovičovej, ktorá nás učila matematiku a programovanie v Karlovi na základnej škole:

https://www.cas.sk/clanok/729388/riaditelka-skoly-ingrid-54-zomrela-spolu-s-dcerkou-nataliou-23-autom-vleteli-priamo-pred-kamion/

R.I.P.

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Chcete premeniť jednotku hmotnosti?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: