Lyžařská

Lyžařská sjezdovka ve tvaru obdélníku zakreslena na plánku s měřítkem 1:8000 má délky 12cm a 0,5cm. Jaká je skutečná výměra sjezdovky v arech?

Správná odpověď:

S =  384 a

Postup správného řešení:

a=12 cm m=12:100  m=0,12 m b=0,5 cm m=0,5:100  m=0,005 m  M=8000  a1=a M=0,12 8000=960 m b1=b M=0,005 8000=40 m  S1=a1 b1=960 40=38400 m2  S=S1 a=S1:100  a=38400:100  a=384 a=384 aNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.
Chcete proměnit jednotku plochy?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: