Plán

Žáci nasbírali 48 kg papíru, což je 16% inch plánu. Kolik kg papíru mají ještě nasbírat, aby splnili plán?

Správná odpověď:

x =  252 kg

Postup správného řešení:


48 = 0,16 p
x=p-48

48 = 0,16·p
x=p-48

0,16p = 48
p-x = 48

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
p-x = 48
0,16p = 48

Řádek 2 - 0,16 · Řádek 1 → Řádek 2
p-x = 48
0,16x = 40,32


x = 40,32/0,16 = 252
p = 48+x = 48+252 = 300

p = 300
x = 252

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: