Soustava 4R

Řešte soustavu rovnic o čtyřech neznámých:

2a+2b-c+d=4
4a+3b-c+2d=6
8a+5b-3c+4d=12
3a+3b-2c+2d=6

Správná odpověď:

a =  1
b =  1
c =  -1
d =  -1

Postup správného řešení:


2a+2b-c+d=4
4a+3b-c+2d=6
8a+5b-3c+4d=12
3a+3b-2c+2d=6

2•a+2•b-c+d=4
4•a+3•b-c+2•d=6
8•a+5•b-3•c+4•d=12
3•a+3•b-2•c+2•d=6

2a+2b-c+d = 4
4a+3b-c+2d = 6
8a+5b-3c+4d = 12
3a+3b-2c+2d = 6

a = 1
b = 1
c = -1
d = -1

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


avatar
Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Soustava rovnic
  linsys Řešte následující soustavu rovnic o třech neznámých 3x+2y+3z=110 5x-y-4z=0 2x-3y+z=0
 • Soustava 13
  eq2 Řešte soustavu rovnic: 3x-(y+2)/2 =9 (x+2)/5-2y =5
 • Rovnice o dvou neznámých
  eq222 Rěšte soustavu: 15x+30y=-20 0,3x-0,2y=0,4
 • Řešte
  linear_eq Řešte soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: 1,5x+1,2y=0,6 0,8x-0,2y=2
 • Soustava rovnic
  rovnica Řešte soustavu rovnic: x+y = 4 x-3y = -6
 • Eliminační metoda 2
  matrix Gaussovou eliminací vyriesit priklad: 3x1 −2x2 −5x3 + x4 = 3 2x1 −3x2 + x3 +5x4 = −3 x1 +2x2 −4x4 = −3 x1 − x2 −4x3 +9x4 = 22
 • Eliminační metoda
  rovnice Řešte soustavu lineárních rovnic eliminační metodou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 • Soustava
  parabol Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 • Soustava rovnic
  rovnica Řešte soustavu rovnic: x+y = -1 x+5y = 3
 • Soustava 12
  eq222 Řešte soustavu: 2*(x-2)=6y+6 y-x=-2
 • Rovnice
  numbs Vyřeš soustavu rovnic dosazovací, porovnávací i sčítací metodou a proveď zkoušku: 4x+y=5 3x-5y=21
 • Vyrešte
  linear_eq Vyrešte nasledujíci soustavu rovnic: x + 4y = 5 2x – 3y = -6
 • Soustava rovnic
  matrix Vyřeš soustavu rovnic libovolnou metodou a proveď zkoušku: 2(x+y)-3(y+2)= -1 x+2/3y-6=2
 • Nelineární rovnice
  q2_non_linear Vyřešte soustavu - systém nelineárních rovnic: 3x2-3x-y=-2 -6x2-x-y=-7
 • Soustava rovnic
  fun Řešte soustavu rovnic: x+4y = -1 y = -1
 • Priamky 2
  linear_eq Vyřeš soustavu grafickou metodou: x+y=8 2x-y=1
 • Kolmé 3D vektory
  3dperpendicular Najděte vektor a = (2, y, z) tak, že a⊥b a ⊥ c kde b = (-1, 4, 2) a c = (3, -3, -1)