Hračky

V prodejně hraček prodali stejný počet míčů po 62 kč jako švihadel po 34 kč. Utržili 576 kč. Kolik prodali míčů a kolik svihadel?

Správná odpověď:

x =  6
y =  6

Postup správného řešení:


x=y
62x+34y = 576

x=y
62·x+34·y = 576

x-y = 0
62x+34y = 576

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
62x+34y = 576
x-y = 0

Řádek 2 - 1/62 · Řádek 1 → Řádek 2
62x+34y = 576
-1,55y = -9,29


y = -9,29032258/-1,5483871 = 6
x = 576-34y/62 = 576-34 · 6/62 = 6

x = 6
y = 6

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: