Teplárna na koks

Na skládku teplárny dovezli koks. Hned první den spotřebovali polovinu dovezeného množství, druhý den tři čtvrtiny zbytku a na třetí den zbylo 120 tun.

Kolik koksu přivezli na skládku?

Správná odpověď:

x =  960 t

Postup správného řešení:


x-1/2 x - 3/4 · (x-1/2 x) = 120

x-1/2·x - 3/4 · (x-1/2·x) = 120

0,5x = 480


x = 480/0,5 = 960

x = 960

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: