Zbývajících 15843

V úhelném skladu prodali uhlí za 3 dny. První den prodali čtvrtinu uhlí, druhý den 2/3 za zbytku a třetí den prodali zbývajících 300 tun uhlí. Kolik tun uhlí prodali druhý den?

Správná odpověď:

b =  600 t

Postup správného řešení:


a+b+300 = t
a = t/4
b = 2/3·(t-a)

a+b-t = -300
4a-t = 0
2a+3b-2t = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
4a-t = 0
a+b-t = -300
2a+3b-2t = 0

Řádek 2 - 1/4 · Řádek 1 → Řádek 2
4a-t = 0
b-0,75t = -300
2a+3b-2t = 0

Řádek 3 - 2/4 · Řádek 1 → Řádek 3
4a-t = 0
b-0,75t = -300
3b-1,5t = 0

Pivot: Řádek 2 ↔ Řádek 3
4a-t = 0
3b-1,5t = 0
b-0,75t = -300

Řádek 3 - 1/3 · Řádek 2 → Řádek 3
4a-t = 0
3b-1,5t = 0
-0,25t = -300


t = -300/-0,25 = 1200
b = 0+1,5t/3 = 0+1,5 · 1200/3 = 600
a = 0+t/4 = 0+1200/4 = 300

a = 300
b = 600
t = 1200

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: