Turista

Turista prošel první den čtvrtinu cesty, druhý den třetinu ze zbytku a poslední den 20 km. Kolik km prošel za tři dny?

Správná odpověď:

x =  40 km

Postup správného řešení:

x=x/4+(xx/4)/3+20  6x=240  x=6240=40  x=40=40 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: