Zbývajících 4989

Prodavač na trhu prodal první den 40% ovoce, druhý den 2/3 ze zbytku a třetí den zbývajících 20 kg ovoce. Kolik ovoce prodal za tyto tři dny?

Správná odpověď:

x =  100 kg

Postup správného řešení:


40/100x + 2/3·(x-40/100x) + 20 = x

40/100·x + 2/3·(x-40/100·x) + 20 = x

60x = 6000


x = 6000/60 = 100

x = 100

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: