Deľba peňez

Máma rozdělila 760 korun Janke, Danke a Evke takto: Janka dostala třikrát více než Danka a Danka obdržela o 40 korun více než Evke. Kolik dostala každá z nich?

Správná odpověď:

j =  480
d =  160
e =  120

Postup správného řešení:


j+d+e = 760
j = 3d
d = 40+e

j+d+e = 760
j = 3·d
d = 40+e

d+e+j = 760
3d-j = 0
d-e = 40

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
3d-j = 0
d+e+j = 760
d-e = 40

Řádek 2 - 1/3 · Řádek 1 → Řádek 2
3d-j = 0
e+1.333j = 760
d-e = 40

Řádek 3 - 1/3 · Řádek 1 → Řádek 3
3d-j = 0
e+1.333j = 760
-e+0.333j = 40

Řádek 3 + Řádek 2 → Řádek 3
3d-j = 0
e+1.333j = 760
1.667j = 800


j = 800/1.66666667 = 480
e = 760-1.3333333333333j = 760-1.33333333 · 480 = 120
d = 0+j/3 = 0+480/3 = 160

d = 160
e = 120
j = 480

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: