Rolník

Rolník si spočítal, že zásoba krmiva pro jeho 20 krav stačila na 60 dní. Rozhodl se, že prodá 2 krávy a třetinu krmiva. Na jak, dlouho vystačí krmivo pro zbytek rolníkova stáda?

Správná odpověď:

t =  44,4444 d

Postup správného řešení:

n=20 d=60  n dn d/3=t (n2) 20 6020 60/3=t (202)  54t=2400  t=542400=44,44444444  t=940044,444444=44,4444 dNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 2 komentáře:
Tomicz
Vypočítej to v trojčlence frajere !!!!!

2 roky  1 Like
Very Najs
very najs

Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: