Po sobě

Součet 10 po sobě jdoucích čísel je 105. Určete, o které čísla jde (napiš první a poslední).

Správný výsledek:

a1 =  6
a10 =  15

Řešení:

d=1 s10=105 s10=10(a1+a10)/2d 210=10(a1+a10) 21=a1+a10=a1+a1+9 12=2a1 a1=12/2=6 
a10=6+(101) 1=15Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 • Určete 5
  numberline_4 Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Čísla roku 2016
  2016_hny Součet tří po sobě jdoucích celých čísel je 2016. Která čísla to jsou?
 • Součet dvou čísel
  seq_sum Součet 17 různých přirozených čísel je 154. Určete součet dvou největších z nich.
 • Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • Součet 10
  eq222_3 Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla
 • Aritmetický průměr 3 čísel
  arithmet_seq Číslo 2010 můžeme zapsat jako součet 3 po sobě jdoucích přirozených čísel. Určete aritmetický průměr těchto čísel.
 • Deset členů
  seq_sum Součet prvních 10 členů aritmetické posloupnosti je 120. Jaký bude součet, pokud diference zmenší o 2?
 • Liché čísla
  friends4_2 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Pět po
  sumiac Pět po sobě jdoucích čísel dá součet 220 . Určete nejmenší z nich .
 • Součet 20
  seq_6 Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je.
 • AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -5, a109 = 518 . a) Určete hodnotu členu a104 b) Určete součet 109 členů.
 • Jaroslav
  eq222_20 Jaroslav s dědečkem často hrál matematické hry. Dědeček mu zadal následující hádanku: Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 116. Jaké to jsou?
 • Součet všech členů
  seq_sum_1 Kolik čísel třeba vložit mezi čísla 1 a 25 aby všechna čísla tvořily konečnou aritmetickou posloupnost a aby součet všech členů této skupiny byl 117?
 • Součet 26
  numbers_2 Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Urči tato čísla.
 • Součin
  floring Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 8463. Které jsou to čísla?
 • Součet 22
  eq1_10 Součet i podíl dvou čísel se rovná 10. Která čísla to jsou?
 • Součet
  eq1 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 75. Zjisti, součet druhého a čtvrtého z nich.