Součet 33

Součet dvou za sebou jdoucích přirozených čísel, z nichž větší je 4x se rovná číslu 55. Určete číslo x.

Správná odpověď:

x =  7

Postup správného řešení:


4x + (4x-1) = 55

4·x + (4·x-1) = 55

8x = 56


x = 56/8 = 7

x = 7

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: