Vypočítejte 3170

Pokud zvětšíme stranu čtverce o polovinu délky, zvětší se obvod čtverce o 24 cm. Vypočítejte původní délku strany.

Správná odpověď:

a =  12 cm

Postup správného řešení:


4·(a+a/2)=4·a+24

4a = 48


a = 48/4 = 12

a = 12

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: