Strana čtverce 3

Jestliže stranu čtverce zvětšíme o třetinu, bude jeho obvod větší o 20 cm než původní. Jaká je strana čtverce?

Správná odpověď:

x =  15 cm

Postup správného řešení:


4(x+x/3)=4x+20

4·(x+x/3)=4·x+20

4x = 60


x = 60/4 = 15

x = 15

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: