Vypočítejte 3212

Pracovníci překročili čtvrtletní plán o 13,2%. V prvním měsíci plán překročili o 320 t, ve druhém o 310 t a ve třetím o 300 t. Vypočítejte čtvrtletní plán.

Správná odpověď:

x =  7045,4545 t

Postup správného řešení:


0,132x = 320+310+300

0,132·x = 320+310+300

0,132x = 930


x = 930/0,132 = 7045,45454546

x = 77500/11 ≐ 7045,454545

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: