Auto jede 2

Auto jede rychlostí 54 km. H-1. Řidič začne brzdit se zrychlením (zpomalením) 3 m. S-2. Určete dobu, za kterou zastaví.

Správná odpověď:

t =  5 s

Postup správného řešení:

v=54 km/h m/s=54:3,6  m/s=15 m/s a=3 m/s2  v = at  t=v/a=15/3=5 sNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: