Řidič

Řidič automobilu jedoucího rychlostí 100 km/h spatřil na silnici překážku a začal brzdit se zpomalením 5 m/s². Jakou dráhu do zastavení automobilu prošel, pokud řidič překážku zaregristoval se zpožděním 0,7 s?

Správná odpověď:

s =  96,6049 m

Postup správného řešení:

v=100 km/h m/s=100:3,6  m/s=27,77778 m/s a=5 m/s2 d=0,7 s  s0=v d=9250 d=27,7778 0,7=917519,4444  t=v/a=9250/a=27,7778/5=9505,5556 s  s1=21 a t2=21 a 9502=21 5 5,55562=81625077,1605 m  s=s0+s1=9175+816250=811575+816250=811575+6250=817825=817825 m=96,6049 mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: