Klíčivost

Klíčivost semen určitého druhu mrkve je 96%. Jaká je pravděpodobnost, že vyklíčí alespoň 25 semen z 30?

Správná odpověď:

p =  0,9989

Postup správného řešení:

C25(30)=(2530)=25!(3025)!30!=543213029282726=142506 C26(30)=(2630)=26!(3026)!30!=432130292827=27405 C27(30)=(2730)=27!(3027)!30!=321302928=4060 C28(30)=(2830)=28!(3028)!30!=213029=435 C29(30)=(2930)=29!(3029)!30!=130=30 C30(30)=(3030)=30!(3030)!30!=11=1 k=96%=10096=2524=0,96 q=1k=10,96=251=0,04 n=30  p25=(25n) k25 q5=142506 0,9625 0,0450,0053 p26=(26n) k26 q4=27405 0,9626 0,0440,0243 p27=(27n) k27 q3=4060 0,9627 0,0430,0863 p28=(28n) k28 q2=435 0,9628 0,0420,2219 p29=(29n) k29 q1=30 0,9629 0,0410,3673 p30=(30n) k30 q0=1 0,9630 0,0400,2939  p=p25+p26+p27+p28+p29+p30=0,0053+0,0243+0,0863+0,2219+0,3673+0,2939=0,9989Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte statistickou kalkulačku?
Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: