Elektrického 38223

Jaká je intenzita elektrického pole v bodě, který leží uprostřed mezi dvěma bodovými náboji Q1 = 5,10-5 C a Q2 = 7,10-5 C, které jsou od sebe vzdáleny o r = 20 cm. Náboje jsou umístěny ve vakuu.

Správná odpověď:

E =  10785063,1408 V/m

Postup správného řešení:

Q1=5 1050,0001 C Q2=7 1050,0001 C ε=8,854187 10128,85421012 F/m  r=20 cm m=20:100  m=0,2 m r2=r/2=51/2=5 21=101=0,1 m  E1=4π ε1 r2Q1=4 3,1416 8,854210121 0,10,00014493776,3087 V/m E2=4π ε1 r2Q2=4 3,1416 8,854210121 0,10,00016291286,8321 V/m  E=E1+E2=68305576789+131824158575=890840030559359+890856042783100=890840030559359+56042783100=890896073342459=10785063,1408 V/m1,079107 V/mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: