Představuje 38523

Máme 30 květin a každý z nich má tři nebo čtyři lupínků. Celkem mají 102 lupínků. Kolik květin má čtyři lupínky? Z představuje počet květin se 4 lupínky. Vyberte výraz, který určuje počet květin se 3 lupínky.

Správná odpověď:

x =  18
z =  12

Postup správného řešení:


x+z = 30
3x+4z=102

x+z = 30
3·x+4·z=102

x+z = 30
3x+4z = 102

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
3x+4z = 102
x+z = 30

Řádek 2 - 1/3 · Řádek 1 → Řádek 2
3x+4z = 102
-0.33z = -4


z = -4/-0.33333333 = 12
x = 102-4z/3 = 102-4 · 12/3 = 18

x = 18
z = 12

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: