Rotační válec

Rotační válec má průměr 14 cm a povrch 1 186,92cm čtvereční. Vypočítejte výšku válce.

Správná odpověď:

h =  19,9863 cm

Postup správného řešení:

D=14 S=1186,92 r=D/2=14/2=7 S1=π r2=3,1416 72153,938 S2=S2 S1=1186,922 153,938879,0439 S2 = h   π   D h=S2/(π D)=879,0439/(3,1416 14)=19,9863 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: