Vypočítajte 3956

Rotačný valec má priemer 14 cm a povrch 1 186,92 cm štvorcový. Vypočítajte výšku valca.

Správna odpoveď:

h =  19,9863 cm

Postup správneho riešenia:

D=14 S=1186,92 r=D/2=14/2=7 S1=π r2=3,1416 72153,938 S2=S2 S1=1186,922 153,938879,0439 S2 = h   π   D h=S2/(π D)=879,0439/(3,1416 14)=19,9863 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: