Součin desetinního

Jaký je součin 0,97 a dalšího lichého desetinného čísla?

Správná odpověď:

x =  0,97

Postup správného řešení:

a=0.97 b=a=0.97=1 b/2=0.5  x=a b=0.97 1=97100=0.97Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Rozklad čísla na součin
  prime Zapište číslo 98 jako součin prvočíselných činitelů (faktorů).
 • Součin
  multiplicationchart Součet i součin tří přirozených čísel je 6. Napište největší z nich.
 • Cifry čísla
  babka Součin cifer Ondřejova věku je stejný jako před 6 lety a nerovná se 0. Ondřejov věk je zároveň nejmenší možný věk s těmito dvěma vlasnosti. O kolik let nejblíže bude součin cifer Ondřejova věku znovu stejný jako dnes?
 • Číslo 6600
  prime Číslo 6600 rozložte na součin prvočísel.
 • Číselko 2
  number_line Které číslo je pětkrát menší než součin čísel 15 a 7
 • Spočti
  calculator Podíl čísel 18 a 6 zvětši o součin čisel 156 a 0,001
 • Ve škole
  family Ve škole je ze 1050 žáků 2/6 dívek. Z nich mají 4/5 dalšího sourozence. Kolik dívek je ve škole? Kolik chlapců je ve škole? Kolik dívek nemá sourozence?
 • Součin součtu a rozdílu
  numbers2 Vypočítejte součin součtu a rozdílu čísel -7 a -2.
 • Tábor
  skauti V táboře jsou děti. 1/2 šla na výlet, 1/4 se šla koupat a 92 dětí zůstalo na pokoji. Kolik dětí je v táboře?
 • Výrazy se zátvorky
  fatamorgana Vypočtěte: a) 23 - [2,6 + (6 - 9) - 4,52] b] 12,25 + 2 [2,7 - (-0,5 + 0,3 * 0,6)]
 • Cash back
  ceskamena Po výlete 24 žákum zbylo více než 650 ale méňě než 690 Kč. Kolik dostane nazpet každú zák, když částka je delitelná počtem žáků?
 • Najdete 7
  plusminus Najdete součin podílu a rozdílu čísel 16/3 a 3,2
 • Vypočítejte 12
  numbers Vypočítejte trojnásobek poloviny rozdílu čísel 7,5 a 2,1,
 • Čísla
  ten Určete počet všech přirozených čísel menších než 4183444, pokud každé je současně dělitelné 29, 7, 17. Jaký je jejich součet?
 • Součin
  complex-colors Výsledek součinu čísel 0, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 4, 3, 4, 7 je:
 • Dělitele 4
  numbers Která z čísel 5, 6, 7, 14, 15 jsou děliteli čísla 560? Odpovědi je třeba zdůvodnit!
 • NSN
  calc_icon Jaký je nejmenší společný násobek čísel 30, 48, 13?