Součin desetinního

Jaký je součin 0,97 a dalšího lichého desetinného čísla?

Správná odpověď:

x =  0,97

Postup správného řešení:

a=0.97 b=a=0.97=1 b/2=0.5  x=a b=0.97 1=0.97Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarK vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Rozklad čísla na součin
  prime Zapište číslo 98 jako součin prvočíselných činitelů (faktorů).
 • Součin
  multiplicationchart Součet i součin tří přirozených čísel je 6. Napište největší z nich.
 • Cifry čísla
  babka Součin cifer Ondřejova věku je stejný jako před 6 lety a nerovná se 0. Ondřejov věk je zároveň nejmenší možný věk s těmito dvěma vlasnosti. O kolik let nejblíže bude součin cifer Ondřejova věku znovu stejný jako dnes?
 • Cash back
  ceskamena Po výlete 24 žákum zbylo více než 650 ale méňě než 690 Kč. Kolik dostane nazpet každú zák, když částka je delitelná počtem žáků?
 • Spočti
  calculator Podíl čísel 28 a 7 zvětši o součin čisel 246 a 0,001
 • Dělitele 4
  numbers Která z čísel 5, 6, 7, 14, 15 jsou děliteli čísla 560? Odpovědi je třeba zdůvodnit!
 • Dělitelnost
  nice_circles Určitě všechny dělitele čísla 47.
 • Číslo 6600
  prime Číslo 6600 rozložte na součin prvočísel.
 • Úvahový príklad
  numbers3 Součet všech dělitelů jisteho lichého čísla je 78. Určete, jaký je součet všech dělitelů dvojnásobku tohoto neznámého čísla. Jaké je to neznáme číslo?
 • Číselko 2
  number_line Které číslo je pětkrát menší než součin čísel 15 a 7
 • Tábor
  skauti V táboře jsou děti. 1/2 šla na výlet, 1/4 se šla koupat a 92 dětí zůstalo na pokoji. Kolik dětí je v táboře?
 • Ve škole
  family Ve škole je ze 1050 žáků 2/6 dívek. Z nich mají 4/5 dalšího sourozence. Kolik dívek je ve škole? Kolik chlapců je ve škole? Kolik dívek nemá sourozence?
 • Součin součtu a rozdílu
  numbers2 Vypočítejte součin součtu a rozdílu čísel -7 a -2.
 • Dělitelné 2369
  numbers Jaké je číslo mezi 50 a 55, které je dělitelné 2,3,6,9?
 • Jaký nejmenší
  tiles Jaký nejmenší čtvercový prostor můžeme vydláždit dlaždicemi o rozměrech 25 x 15 cm, když víme, že nebude třeba je rozřezávat? Kolik dlaždic použijeme?
 • Počet řešení
  eggs Kolik řešení má rovnice x. y = 2361 se dvěma neznámými v množině přirozených čísel?
 • Výrazy se zátvorky
  fatamorgana Vypočtěte: a) 23 - [2,6 + (6 - 9) - 4,52] b] 12,25 + 2 [2,7 - (-0,5 + 0,3 * 0,6)]