Pokračování

Pokračování číselné řady 9,12,18,27

Správná odpověď:

a5 =  39

Postup správného řešení:

a1=9 a2=12 a3=18 a4=27  q1=a2/a1=12/9=43=1131.3333 q2=a3/a2=18/12=32=112=1.5 q3=a4/a3=27/18=32=112=1.5  d1=a2a1=129=3 d2=a3a2=1812=6 d3=a4a3=2718=9 d4=d3+3=9+3=12  a5=a4+d4=27+12=39Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarSouvisející a podobné příklady:

 • Posloupnost
  sequence_geo -12, 60, -300, 1500 . .. Jaké jsou dvě další 2 čísla této posloupnosti?
 • Posloupnost
  posloupnost_an Ondřej zapsal tuto řadu čísel: 1,3,7,15,....n. Které číslo do jeho řady nepatří? ...
 • Následující číslo
  math_series Podívejte se na posloupnost čísel: 2,6,25,96,285,? Jaké číslo by mělo přijít následující?
 • Čísla
  ten Určete počet všech přirozených čísel menších než 4183444, pokud každé je současně dělitelné 29, 7, 17. Jaký je jejich součet?
 • Aritmetická
  arithmetic_seq V aritmetické posloupnosti je a1=-3, d=4. Kolikáty člen je roven čísli 257?
 • Aritmeticka i geometrická
  seq_sum Tři čísla, které tvoří aritmetickou posloupnost, mají součet 30. Pokud odečteme od prvního 5, od druhého 4 a třetí ponecháme, dostaneme geometrickou posloupnost. Urči členy AP i GP.
 • Geometrická posloupnost 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a6 = 7 a9 = 77. Vypočtěte s25 (= součet prvních 25 členů této posloupnosti).
 • Liché čísla
  friends4 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • Borovicový lesík
  borovica Borovic v lese bylo tolik, že kdyby je někdo postupně očísloval 1, 2, 3,. .. ., Použil by třikrát více cifer, než bylo samotných borovic. Kolik bylo v lese borovic?
 • Aritmetická posloupnost
  postupnost1 V AP platí: 5a2 + 7a5 = 90 s3 = 12 Vypočítej první člen a =? a diferenci d =?
 • Čísla roku 2016
  2016_hny Součet tří po sobě jdoucích celých čísel je 2016. Která čísla to jsou?
 • Gauss
  kfgauss Pomozte malému K.F. Gaussovi spočítat všechna celá čísla od 1 do 120.
 • Součet 22
  eq1 Součet i podíl dvou čísel se rovná 10. Která čísla to jsou?
 • Obytný dům
  house Obytný dům má tři vchody očíslované lichými čísly, jdoucími bezprostředně za sebou. Součet dvou čísel na krajních vchodů je 50. Vypočítejte největší z těchto tří čísel.
 • Řada
  question Určitě 6-tý člen a součet geometrického řady: 5-4/1+16/5-64/25+256/125-1024/625+....
 • Součet dvou čísel
  seq_sum Součet 17 různých přirozených čísel je 154. Určete součet dvou největších z nich.