Vypočítej 97

Vypočítej poloměr kruhu, jestliže je jeho průměr 16,2 cm. Výsledek uveď v metrech.

Správná odpověď:

r =  0,081 m

Postup správného řešení:

D=16.2 cm m=16.2/100  m=0.162 m  r=D/2=0.162/2=0.081 mNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady:

 • Vypočítej 96
  circle_basen Vypočítej obvod kruhu, je-li jeho poloměr 25 cm. Výsledek uveď v metrech.
 • Poloměr
  c2 Jaký poloměr má kružnice s obvodem 28 cm.
 • Obsah 20
  circles Obsah 2 kruhů jsou v poměru 4:9. Větší kruh má průměr 18 cm. Vypočítej poloměr měnšího kruhu.
 • Vypočítej 95
  circle_axes Vypočítej délku kružnice, je-li: d = 10 cm.
 • Obvod kruhu
  circle_axes Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 706,5 cm2
 • Secí stroj
  kombajn Průměr kola secího stroje je 90 cm, Pracovní šíře je 240 cm . Vypočítejte výměru pole otočí - li se kolo 200x?
 • Průměr 45
  circles Průměr kruhu je 6,8 cm. Vypočítej obsah kruhu s přesností na 1 desetinné místo. Vypočítej obvod kruhu s přesností na 1 desetinné místo.
 • Motocyklista 2
  motorbike2 Přední kolo motocyklu se při jízdě otočilo 800krát. Jakou vzdálenost motocyklista ujel, jestliže je průměr předního kola 50 cm?
 • Obdélník
  rectangle_inscribed_circle Obdélník je 16 cm dlouhý a 32 cm široký. Urči poloměr kružnice opsané obdélníku.
 • Rameno
  triangles2 Vypočítej délku základny rovnoramenného trojúhelníku o obvodu 96 cm, jestliže délka ramene je 29 cm
 • Vypočítejte 24
  circle_axes Vypočítejte poloměr kružnice, jejíž délka je o 107 cm větší než její průměr.
 • Latky
  plot2 Otec si nařezal 78 latěk na plot. Nejkratší z nich měla délku 97 cm, naldlhsia měla délku 102 cm. Jaká byla přibližně celková délka latí v cm?
 • Kruhy 4
  circles 1) vypočítej poloměr kruhu, jehož obsah je 400cm čtvereč. 2) vypočítej poloměr kruhu, jehož obvod je 400cm. 3) vypočítej obvod kruhu, jehož obsah je 400cm čvereč. 4) vypočítej obsah kruhu, jehož obvod je 400cm.
 • Kruh - lehké 2
  circle Kruh má poloměr 6 cm. Vypočítejte a doplň:
 • Poloměr
  circle_axes Určetě poloměr kruhu, jehož obsah je S = 200 cm².
 • Kruh - lehké
  kruh Obvod kruhu je 497 mm. Kolik mm je dlouhy průměr?
 • Mezikruží
  medzikruzie Poloměr většího kruhu je 8cm, poloměr menšího je 5cm. Vypočítejte obsah mezikruží.