Bazén 14

Před mistrovstvím světa bylo třeba napustit bazén. Prvním čerpadlem by se napustil za 12 hodin, druhým za 15 hodin, a pokud by byla spuštěna všechna tři čerpadla současně naplnila by bazén za 4 hodiny. Jak dlouho by se bazén napouštěl pouze třetím čerpadlem?

Správná odpověď:

c =  0 h

Postup správného řešení:


Rovnice není lineární.

Výpočet:

Rovnice je lineární a má jedno řešení:

-24c+240=0

x=10

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.