Fintila

Princezna Fintila poztrácela 321 korálků a princ Jirka se snažil všechny najít. První den našel všechny kromě 83 korálků. Druhý den nalezl 68 korálků. Třetí den nalezl zbytek, ale princezna jich zase 76 ztratila. Kolik korálků měla princezna po prvním dni? Kolik korálků měla po druhém dni? Kolik korálků měla po třetím dni?

Správná odpověď:

a =  238
b =  306
c =  245

Postup správného řešení:

a=32183=238
b=a+68=238+68=306
c=32176=245Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: