Sázely

V lesní školce sázely děti po dobu 3 dnů nové stromky. Celkem jich vysázely 84. Zatímco druhý den vysázely 75% toho, co třetí den, první den vysázely právě jednu třetinu všech vysazených stromků. Kolik stromků vysázely děti druhý den?

Správná odpověď:

b =  24

Postup správného řešení:


a+b+c = 84
b = 75/100 c
a = (a+b+c)/3

a+b+c = 84
b = 75/100·c
a = (a+b+c)/3

a+b+c = 84
100b-75c = 0
2a-b-c = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 3
2a-b-c = 0
100b-75c = 0
a+b+c = 84

Řádek 3 - 1/2 · Řádek 1 → Řádek 3
2a-b-c = 0
100b-75c = 0
1,5b+1,5c = 84

Řádek 3 - 1,5/100 · Řádek 2 → Řádek 3
2a-b-c = 0
100b-75c = 0
2,625c = 84


c = 84/2,625 = 32
b = 0+75c/100 = 0+75 · 32/100 = 24
a = 0+b+c/2 = 0+24+32/2 = 28

a = 28
b = 24
c = 32

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: