Nejvíce dělitelů

Z přirozených čísel od 1 do 100 najděte to, které má nejvíce dělitelů.

Správná odpověď:

x =  60
y =  72

Postup správného řešení:

x=2 2 3 5=60   Zkousˇka spraˊvnosti:  d(x)=1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60 n=12
y=2 2 2 3 3=72   Zkousˇka spraˊvnosti:  d(y)=1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72 n2=12Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Chcete převést dělení přirozených čísel - zjistit podíl a zbytek?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Monitor 9
  plusminus Urč 2/3 podílu součtu a součinu všech prvočíselných dělitelů čísla 120.
 • Kolik 62
  numbers Kolik trojciferných přirozených čísel celkem je dělitelných beze zbytku číslem 9?
 • Dělitelnost 5
  numbers Vypište všechna přirozená čísla x dělitelné současně sedmi a osmi, pro které platí: 100 < x < 200
 • Počet řešení
  eggs Kolik řešení má rovnice x. y = 2361 se dvěma neznámými v množině přirozených čísel?
 • Slávkine čísla
  olympics Slávka si napsala barevnými fixy čtyři různé přirozená čísla: červené, modré, zelené a žluté. Když červené číslo vydělí modrým, dostane jako neúplný podíl zelené číslo a žluté představuje zbytek po tomto dělení. Když vydělí modré číslo zeleným, vyjde její
 • Dělitele
  triangle_div Kolik různých dělitelů má číslo 2 5 * 17 6?
 • 100 denárů
  pigs Jistý kupec řekl: "Chci koupit 100 prasat za 100 denárů. Dospělý vepř stojí 10 denárů, prasnicí 5 denárů, dvě malé prasiarka jsou za 1 denár. " Kolik vepřů, prasnic a selat mohl koupit přesně za 100 denárů?
 • Trojmístne
  numbers2 Kolik existuje takových trojmístných přirozených čísel, které neobsahují nulu a jsou dělitelné pěti?
 • Součet číslic
  numbers2 Kolik je dvouciferných přirozených čísel, které maji součet číslic 9?
 • Delitelnost
  dots Určete nejmenší celé číslo, které při dělení 11 dává zbytek 4, při dělení 15 dává zbytek 10 a při dělení 19 dává zbytek 16.
 • Cifry
  numbers2 Kolik je přirozených čísel n větších než 4000, které jsou utvořené z cifer 0,1,3,7,9 přičemž cifry neopakují, b) Jak se změní počet přirozených čísel tak, aby byly menší než 4000 a cifry se mohou opakovat?
 • Součet dvou čísel
  seq_sum Součet 17 různých přirozených čísel je 154. Určete součet dvou největších z nich.
 • Neznámé číslo 17
  eq222 Kdybych součet čísel 70 a neznameho čísla zmenšil třikrát, dostal bych 100 . jaké je neznáme číslo?
 • Zbytek
  numbers2 A je libovolné přirozené číslo, které dává při dělení číslem 6 zbytek 1. B je libovolné přirozené číslo, které dává při dělení číslem 3 zbytek 2. Jaký zbytek dává při dělení třemi součin čísel A.B ?
 • NSN čísel
  numbers2 Nejmenší násobek čísla 63 a 147
 • Sto známek
  stamp Je sto dopisních známek a stojí sto korun. Jsou tam známky dvacetiháléřové, korunové, dvojkorunové a pětikorunové. Kolik je kterých? Kolik má úloha řešení?
 • Delitelé
  divisors Součet všech dělitelů jistého lichého čísla je 2112. Určete, jaký je součet všech dělitelů dvojnásobku tohoto neznámého čísla.