Pan Horák a Skalák

Trasa ze Zlína do Liberce přes Olomouc a Hradec Králové měří s = 300 km.
a) Pan Horák vyjel ze Zlína v čase tH = 16:00 h s nákladním automobilem průměrnou rychlostí vH = 40 km/h.
V čase tN = 17:30 h za ním vyjel pan Novák osobním automobilem s průměrnou rychlostí vN = 55 km/h. Jak daleko od Zlína se setkali? Poblíž kterého většího města to bylo?
c) Současně s panem Horákem vyjel v čase 16:00 h opačným směrem po trase z Liberce do Zlína pan Skalák a se svým vozem se pohyboval průměrnou rychlostí 50 km/h. Kdy a jak daleko od Liberce se potkal s panem Horákem?
d) Nakreslete do jednoho grafu pohyb všech tří automobilů v závislosti na čase a z grafu odečtěte časy i místa setkání z částí a) a d). Kdo dojede do cíle nejdříve?

Správná odpověď:

a =  161,0526 km
b =  166,6667 km

Postup správného řešení:
Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

Související a podobné příklady: